Добре Дошли  Интел 98 - гр. Долни Дъбник е лицензиран доставчик на Интернет услуги за терторията  на град Долни Дъбник, с дейност ориентирана към нуждите на широк спектър клиенти -  промишлени и търговски организации, образователни учреждения, частни фирми, домашни  потребители, както и всички останали желаещи да имат бърз достъп до Интернет.    За последните седем години нашата фирма разработи система за разпределение на  трафика, при която е възможно задаване на стойности за достъп до международното,  българското (пииринг) интернет пространство и локалните ресурси в домашната ни мрежа.  Докумети:  Общи условия за предоставяне на услугата “Достъп до Интернет”  Технически изисквания към интерфайсите за свързване към мрежата  Постигнатите стойности на параметрите за качество на предоставяните услуги   Правила и мерки за гарантиране на отворен достъп до интернет        © Интел 98 Георги Георгиев 2019 Design by Georgi Georgiev