Технически изисквания за интерфейсите за свързване на крайните електронни съобщителни устройства към

обществената електронна съобщителна мрежа на ЕТ Интел 98 - Георги Георгиев

Съгласно директива 1999/5/ЕС (R&TTE)

1. Въведение

Съгласно S.I. 240/2001(1) и EG 201 730-1 за Radio and Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE), операторите на обществени

електронни осъобщителни мрежи се задължават да публикуват точни и достатъчни техническите изисквания за интерфейсите за

свързване на устройствата към техните мрежи, преди да направят обществено достъпни предлаганите от тях услуги.

За да се изпълни това задължение, този документ съдържа необходимата информация по специфициране на мрежовите

интерфейси и наличните услуги.

2. Позоваване

(1) Directive 1999/5/EC of the European Parliament and the Council of 9th March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal

equipment and the mutual recognition of their conformity.

(3)ETSI TR 101 730 Publication of interface specification under Directive 1999/5/EC; Guidelines for describing analogue interfaces.

(4)ETSI TR 101 730 Access and Terminals (AT); Digital access to the public telecommunicationsnetwork; publication of interface

specification under Directive 1999/5/EC; Guidelines for describing digital interfaces.

(5) ETSI EG 201 838 Electromagnetic Compatibility and Radio spectrum matters; Publication of interface specifications

under Directive 1999/5/EC; Guidelines for describing radio access interfaces.

3. Дефиниции

Дефинициите и съкращенията в този документ са взаимствани от ETSI TS 123 002 (release 1999).

Детайлни характеристики на интерфейсите мога да бъдат открити в ETSI 123 002 (revised 1999).

4. Технически спецификации за достъп до интернет: CSMA/CD wired Ethernet за

свързване на физическо и логическо ниво по класификация на IEEE

4.1 За осъществяване на свързаност между далекосъобщителната мрежа на ЕТ Интел98 -Георги Георгиев и мрежата на крайните далекосъобщителни устройства на клиента, Интел 98 - Георги Георгиев изгражда и подържа цифрова двупосочна комуникация, позволяваща предаването на данни съгласно ползваните от клиента услуги. Интерфейсите, които осъществяват тази комуникация 10 или 100 мегабита/сек могат да работят в два режима half или full duplex. Един и същи интерфейс се и зползва за комуникация посредством стандарт 10BaseT /съгласни регламентациите на IEEE 802.3/ и 100Base-Tx /съгласно регламентациите на IEEE 802.3U/. Интерфейсът за връзка се осъществява посредством конектор RJ45, в съотвествие със стандартите на TIA/EIA- 568-B

Fast Еthernet /100Base-Tx/ 100 метра RJ45 (TIA/EIA-568-B) UTP Cat 5е