* - обявените тарифи и скорости са валидни само за град Долни Дъбник    - безплатно включване за всички нови абонати
Тарифен план 15* Неограничен достъп до Интернет. Скорост до 15360 (15 MBps). Няма никакви ограничения по трафик или време. В таксата е включен 1 статичен релен IP адрес. Тарифен план 20* Неограничен достъп до Интернет. Скорост до 20480 (20 MBps). Няма никакви ограничения по трафик или време. В таксата е включен 1 статичен релен IP адрес. © Интел 98 Георги Георгиев 2019 Design by Georgi Georgiev