Достъп до Глобалната мрежа (Интернет)   Фирмата осигурява свързване и достъп до Интернет, като гарантира неговото качество и  безпроблемна работа. Всеки наш клиент получава безплатно реален статичен IP адрес.   Сервиз на компютри Фирмата извършва ремонт на компютърни системи на своите клиенти.  Преинсталиране на опреционна система (Windows 98, Windows XP, Windows Visa, Windows 7)  Преинсталирането на опрерационната система се прави само с клиентски софтуер.  Копирни услуги Фирмата разполага с копирен център с следните възможности: - копиране (цветно и черно-бяло); - сканиране; - разпечатване в формат А3 (черно-бяло) и А4 (цветно и черно-бяло); - ламиниране (А4 формат); - факс услуги. © Интел 98 Георги Георгиев 2019 Design by Georgi Georgiev